موسسه خیریه ابشار عاطفه ها/ شعبه رفسنجان

خیریه آبشار عاطفه ها رفسنجان بمنظور ارتباط نزدیک با مردم عزیز رفسنجان و جمع آوری اطلاعات خیرین و مدد جویان پرداخته است.در این وب سایت می توانید از آخرین اخبار خیریه با خبر شوید

خیریه ، خیریه رفسنجان ، خیریه آبشار عاطفه ها ، خیریه آبشار عاطفه ها رفسنجان ، آبشار عاطفه ها ، خیرین رفسنجان ، مددجویان ، مددجویان رفسنجان ، اخرین اخبار خیریه آبشار عاطفه ها ، برپایه جشن نیکوکاری

ورود / عضویت درخواست نیرو

چگونه درخیریه عضو شوید؟


مراحل عضویت درسایت خیریه آبشار عاطفه هابه روش های زیر میباشد شما میتوانید باعضو شدن داخل این خیریه به نیازمندان کمک کنید.

1-شما می توانید با پرداخت آنلاین هر مبلغ که مد نظر دارید را به حساب خیریه واریز نمایید که حداقل میزان این مبلغ10000ریال می باشد وحتی شما میتوانید مشخص کنید که این مبلغ بابت چه کار خیری استفاده شود.

2-شما میتوانید بصورت غیر نقدی وبا فراهم کردن یک یا چند قطعه جهیزیه برای دختران بی سرپرست وبا ایتام دراین امر خیر سهیم شوید.