موسسه خیریه ابشار عاطفه ها/ شعبه رفسنجان

خیریه آبشار عاطفه ها رفسنجان بمنظور ارتباط نزدیک با مردم عزیز رفسنجان و جمع آوری اطلاعات خیرین و مدد جویان پرداخته است.در این وب سایت می توانید از آخرین اخبار خیریه با خبر شوید

خیریه ، خیریه رفسنجان ، خیریه آبشار عاطفه ها ، خیریه آبشار عاطفه ها رفسنجان ، آبشار عاطفه ها ، خیرین رفسنجان ، مددجویان ، مددجویان رفسنجان ، اخرین اخبار خیریه آبشار عاطفه ها ، برپایه جشن نیکوکاری

ورود / عضویت درخواست نیرو

قوانین و مقررات


قوانین و مقررات خیریه 

شما هموطن عزیز میتوانید  کمک های نقدی و غیرنقدی  خود را به مددجویان عرضه نمایید.درضمن می توانید با موسسه تماس حاصل نمایید وبراساس پیشنهاد خود وتوان فنی اقتصادی واجتماعی خود هرگونه کمکی که توانش راداشته باشید دراختیار نیازمندان مستحق قراردهید.

تمامی پرداخت های شما با توجه به نوع در خواست شما در همان زمینه مورد نظر شما به مددجویان کمک رسانی میشود و شما می توان با پل های ارتباطی در صفحه تماس با ما پیگر چنین مواردی باشد.

خیریه به صورت سالانه گرازش های مربوطه به کمک رسانی های صورت گرفته را از طریق وب سایت به دسترس عموم قرار میدهد.

با تشکر موسسه مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها